Activiteiten

Het gilde organiseert jaarlijks op de Dag van de Bedevaart een Sacramentsprocessie in het Begijnhof van Breda, is dienstbaar aan de stad en het bisdom Breda en neemt op uitnodiging deel aan processies in andere steden. Het gilde voert op verzoek ook de vertelling 'Een Mirakel te Niervaert' van de hand van de heer Jan Jonk uit.


Onderwerpen lezingen:
2010: 'De eucharistieviering' door mgr. dr. J.H.J.van den Hende.
2011: 'De 13e-eeuwse Sacramentslitugrie Animarum cibus' door dr. C.M.A.Caspers.
2012: 'Eucharistie in de Bijbel' door prof. dr. G.A.M. Rouwhorst.
2013: 'Oprichting van het Sacramentsgilde en de Rederijkerskamer van Breda in religieus-historisch perspectief' door dr. C.M.A.Caspers.
2014: Symposium 750 jaar Sacramentsdag
1. 'De voorafbeeldingen van de Eucharistie op het schilderij het Laatste Avondmaal van Dirk Bouts' door dr. M.A.M.E. Gielis;
2. 'Jezus, het Lam van God' door Mgr. dr. J.W.M. Liesen, bisschop van Breda;
3. 'Juliana van Cornillon' door Mgr. dr. J.P. Delville, bisschop van Luik.
4. 'Het feest van Sacramentsdag' door dr. C.M.A. Caspers;
2016: Middag over internationaal befaamd Breda's toneelstuk
1. Boekpresentatie 'Breda en Nyeuwervaert. Een 'mirakel', een mirakelspel en een wonderlijke devotie' (ISBN 978-94-6153-772-0) door de heer A. Maas
2. 'spel vanden heilighen Sacramente van Nyeuwervaert in Europees perspectief' door dr. Nadia T. van Pelt
3. Barbara van Nassau op het retabel van het Sacrament van Niervaert? door de heer M. Rasenberg