Relieken Juliana van Luik eenmalig naar Begijnhof Breda voor viering Sacramentsdag 2017

In 2014 werd op verschillende plaatsen in de Lage Landen het jubileum ‘750 jaar Sacramentsdag’ gevierd. De ontstaansgeschiedenis van dit feest voert terug naar de dertiende-eeuwse ‘mystieke vrouwenbeweging’ in het bisdom Luik. Met deze mystieke stroming is de begijnenbeweging zeer verwant. De visionaire Juliana van Luik introduceerde het nieuwe feest, dat in 1264 door paus Urbanus IV op de universele kerkelijke kalender werd geplaatst. Het Gilde van het heilig Sacrament van Niervaert organiseerde in het kader van dit jubileum op zondag 24 augustus 2014 een wetenschappelijk symposium in de Catharinakerk van het Bredase Begijnhof.

De relatie tussen de begijnenbeweging en het feest van Sacramentsdag beperkt zich echter niet tot de ontstaansgeschiedenis van dit feest. Dat de begijnenbeweging door de eeuwen heen een opvallende eucharistische spiritualiteit heeft gekend bewijzen onder andere de begijnhofprocessies van Brugge, Gent, Lier, Turnhout, Amsterdam en Breda.

De Lierse begijnhofprocessie is in het begin van de twintigste eeuw opgevallen aan de kunstenaar Anton Pieck. Een bekende uitspraak van Anton Pieck is: 'Als ik aan Vlaanderen denk, dan denk ik aan het Lierse begijnhof'. Hij maakte in 1919 al een ets van de Vlaamse processie en in 1928 een olieverfschilderij, recentelijk aangekocht door het Anton Pieck Museum te Hattem.

In het Amsterdamse Begijnhof bestaat tot op de dag van vandaag een nauwe band met de verering van het Sacrament van Mirakel van Amsterdam (1245). In het Begijnhof van Turnhout gaat de Begijnhofprocessie nog jaarlijks uit op de tweede zondag van september. Ook in het Begijnhof van Breda werd tot in de twintigste eeuw een Sacramentsprocessie gehouden. Een processie van tinnen beeldjes in het Begijnhofmuseum, Catharinastraat 29, herinnert hier nog altijd aan.

Als vrucht van het jubileum ‘750 jaar Sacramentsdag 2014’ zet het Gilde van het heilig Sacrament van Niervaert in samenwerking met de Parochie Breda Centrum vanaf Sacramentsdonderdag 2015 de Niervaertprocessie door de stad voort in de vorm van een Sacramentsprocessie in het Begijnhof.

In het verlengde van bovenstaande activiteiten worden op verzoek van het Gilde van het heilig Sacrament van Niervaert op Sacramentsdag, donderdag 15 juni 2017 de relieken van de heilige Juliana van Luik éénmalig overgebracht van Retinne naar het Begijnhof Breda. De relieken zullen tussen 12.00 en 17.00 uur worden opgesteld in de Catharinakerk van het Begijnhof. Om 20.00 uur begint een plechtige Mis, gevolgd door een Sacramentsprocessie over het Begijnhof waarin ook de relieken van Juliana worden meegedragen. Hoofdcelebrant is vicaris P. Verbeek. De zang wordt verzorgd door de Kathedrale Cantorij onder leiding van drs. J. Schuurmans. U bent van harte welkom.


Download hier :
▪ het verslag van de viering van Sacramentsdag 2015