Antoniuskathedraal

De Antoniuskerk is een typische ‘waterstaatskerk’. In de eerste helft van de negentiende eeuw hield het ministerie van Waterstaat toezicht op de bouw van openbare gebouwen, waaronder veel kerken. Werd enige tijd geleden tamelijk schamper gedaan over de neo-classicistische bouwstijl met niet dragende zuilen, gipswerk en geschilderd marmer, nu kijkt men met meer waardering naar de rustige en ingehouden sfeer van de bouwwerken. Bredanaar Pieter Huysers (1781-1848) is de architect van de kerk.

Buiten aan de gestuukte voorgevel prijkt een klassieke voorstelling van de godsdienst, een engelachtig figuur met kelk en kruis. Het Romeinse jaartal boven de ingang geeft het jaar van ingebruikname van de kerk aan (1837). Aan de voorgevel is ook mooi de klassieke opbouw van eerst Dorische, dan Ionische en daarboven Korintische zuilen te zien. De Antoniuskerk is het eerste grote katholieke kerkgebouw dat na de periode van schuilkerken in de zuidelijke Nederlanden verrees. Bij het herstel van de katholieke kerkelijke orde in 1853 werd de kerk de eerste kathedraal van het bisdom Breda en bleef dat totdat in 1875 de bisschoppelijke ‘leerstoel’, de ‘kathedra’ verhuisde naar de veel grotere Barbarakerk aan de Haven. De geschiedenis herhaalt zich, want inmiddels is in een tijd van ontkerkelijking de Antoniuskerk weer de enige grotere katholieke kerk in het centrum van Breda en sinds 1 januari 2001 is de kerk na een ingrijpende renovatie opnieuw de bisschopskerk ofwel kathedraal van het bisdom van Breda.

De kerk is geopend
Dinsdag tot en met zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur.
De wekelijkse eucharistieviering vindt plaats op zondagmorgen om 10.30 uur.

* De kerk is bij verhuur gesloten.

website Antoniuskathedraal (www.kathedraalbreda.nl)