Begijnhof

Het Bredase Begijnhof is een door muren omringd complex bestaande uit huisjes en een kleine kerk. De huisjes zijn verdeeld over twee hofjes en gegroepeerd rondom een kruidentuin. Hier staat ook een beeldje van twee begijnen .

De begijnen waren sinds het eind van de 12e eeuw een beweging van vrome vrouwen, die in kuisheid een leven van bezinning en gebed wilden leiden. Zij legden niet zoals kloosterlingen een gelofte van eeuwige trouw en armoede af.

Het begijnhof werd in 1267 gesticht op grond die door Hendrik, heer van Schoten en Breda was geschonken. De begijnen waren veelal van adellijke afkomst. Dit eerste Begijnhof bevond zich op het huidige Kasteelplein bij het Kasteel van Breda de huidige Koninklijke Militaire Academie (KMA). De fundamenten hiervan werden in de jaren 90 van de 20e eeuw blootgelegd en onderzocht.

In 1525 besloot graaf Hendrik III van Nassau-Breda, Heer van Breda, het Kasteel van Breda uit te breiden tot een renaissancepaleis. Het Begijnhof moest daarom hier weg. In 1535 verhuisden de begijnen naar de huidige locatie aan de Catharinastraat. Hier kregen ze de beschikking over de St. Wendelinuskapel.

Vanwege banden met het huis Oranje-Nassau genoot het Begijnhof na de Reformatie bescherming van de Oranjes waardoor het als katholieke instelling in de stad mocht blijven voortbestaan. Wel werd in 1590 de kapel geconfisceerd en ingericht als Waalse kerk. Deze functie heeft dit gebouw tot op heden behouden. De begijnen richtten hierna twee huizen aan de noordzijde van het Begijnhof in als kerk. Pas in 1838 konden de begijnen weer over een echte kerk beschikken, een klein gebouw in neoclassicistische stijl.

Het interieur van de Catharinakerk is van dinsdag t/m zondag tussen 09.00 en 17.00 uur te bezichtigen. Op werkdagen wordt er om 7.45 uur een ochtendgebed gehouden en op zaterdag is er om 17.00 uur een eucharistieviering.

* De kerk is bij vieringen en verhuur gesloten.

Breda's Begijnhof Museum
Breda's Begijnhof Museum is gevestigd in huisje 29, één van de huisjes aan het begin van het Begijnhof. Het museum geeft inzicht in de leefwereld van de Bredase Begijnen.
Op de begane grond ziet u een woonkamer en keuken zoals een Begijntje vroeger had. Boven worden in kleine opstellingen verschillende aspecten uit het begijnenleven belicht. Ook draait er een audiovisueel programma 'Bruiden van Christus’, over de twee begijnen De Leeuw en Frijters.

Het museum is geopend
Dinsdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur

website Begijnhof (www.begijnhofbreda.nl)
website Begijnhofmuseum (www.breda-museum.org)