Waalse kerk

In 1440 stichtte Johanna van Polanen, vrouw van Graaf Enngelbrecht I van Nassau een Gothische kapel, die werd toegewijd aan de heilige Wendelinus, een Ierse heilige.

Vanwege de verplaatsing van het Begijnhof naar de huidige locatie aan de Catharinastraat in 1535 kregen de Begijnen vanaf die tijd beschikking over de kapel.

Als Prins Maurits Breda verovert (1590) brengt dat een groot aantal protestanten en Frans sprekende protestanten in het katholieke Breda. De kapel wordt dan van de Begijnen afgenomen en wordt Waalse Kerk.

Maar in 1625 wordt Breda door Spinola ingenomen en wordt de kapel aan de Begijnen teruggegeven. Echter niet voor lang: als Prins Frederik Breda verovert (1637) wordt de kapel weer Waalse Kerk, hetgeen in 1648, bij de Vrede van Munster, zijn bekrachtiging krijgt.

De Sint Wendelinuskapel of Waalse Kerk is een zeldzaam exemplaar van een oorspronkelijk middeleeuwse stadskapel, die veel elementen uit de oudste tijd heeft behouden. Voorbeelden daarvan zijn de fraaie, met in diverse kleuren beschilderde sluitstenen versierde kruisgewelven en de spitsboogvensters.

www.waalsekerkbreda.nl