Het kerkelijk besluit

Het Heilig Sacrament van Niervaert is één van de eerste in een reeks wonderen die in de Nederlanden aan het Heilig Sacrament van de Eucharistie zijn toegeschreven. De Katholieke kerk uitte haar zorgelijke gedachte over de echtheid van al deze wonderbaarlijke verhalen tijdens de provinciale synoden van Mainz en Keulen, die respectievelijk plaats hadden in 1451 en 1452. Een afgezant van de paus bepaalde dat de wonderbaarlijke Hosties zo mogelijk moesten worden genuttigd en in ieder geval aan de openbare verering dienden te worden onttrokken. Dit laatste is hoogstwaarschijnlijk ook het geval geweest in Breda. Hiervoor zijn drie duidelijke aanwijzingen: -De Gildenkroniek tekent in het jaar 1456 nog een wonder op, -in 1463 wordt het Gilde opgericht met de instelling of continuering van de jaarlijkse Ommegang, waarin de Hostie werd meegedragen en in 1536 wordt de bouw van de Niervaertkapel in de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk voltooid.