De overbrenging naar Breda

Toen in het begin van de vijftiende eeuw vele overstromingen plaats hadden, waarvan de Sint Elisabethvloed van 1421 de bekendste werd, dreigde ook de ondergang van Niervaert. Om te voorkomen dat de Hostie met het dorp mee ten onder zou gaan, vroeg Jan IV van Nassau toestemming aan de Bisschop om de Hostie naar Breda over te laten brengen. Dit verzoek werd ingewilligd en op 13 maart 1449 werd een laatste plechtige Mis in Niervaert ter ere van de Hostie opgedragen. Nadat men in processie rond de kerk was getrokken, werd het Heilig Sacrament per schip via de Nieuwe Vaart en de Mark naar Breda gebracht. Na aankomst in de avondlijke uren werd de Hostie vanaf de haven door kerkelijke en geestelijke gezagsdragers in plechtige processie door de straten van de Bredase binnenstad gevoerd, die met fakkels en toortsen verlicht waren. Het Sacrament van Niervaert werd op een afzonderlijk altaar in het koor van Sint Anna binnen de Onze-Lieve-Vrouwekerk uitgesteld. Ook in Breda zijn talrijke wonderbare gebedsverhoringen aan de Hostie toegeschreven.