De verdwijning

Over de verdwijning van de Hostie zwijgen de archieven in alle talen. Een obscuur briefje over een zekere Simon Bekkers met de vermelding dat de Hostie zou zijn ingemetseld in een pilaar tegenover de preekstoel is het enige dat historici enig houvast biedt. Een overlevering verhaalt dat de Hostie, ten tijde van de beeldenstorm in augustus 1566, door een kannunik in veiligheid zou zijn gebracht en in het stadshart verborgen werd. Na de beeldenstorm heeft de Ommegang nog enkele malen plaats gehad. Wanneer Breda in 1590 in Staatse handen komt is de Ommegang definitief verdwenen. Concreet kan dus gesteld worden dat de Hostie in de periode tussen 1456, wanneer het laatste wonder geschiedt, en 1590 verdwenen moet zijn.

Meer informatie over de geschiedenis van het Sacrament van Niervaert vindt u op de site van het Meertens Instituut.