Missie van het Gilde

De traditie te verbinden met hedendaagse spiritualiteit is zeker geen eenvoudige opgave. Toch ziet het Gilde daarin voor zichzelf een taak weggelegd. Met respect voor het verleden zoeken we naar een beleving voor mensen van vandaag.

Juist in deze tijd van ontkerkelijking bespeurt men een groeiende belangstelling voor individuele spiritualiteit. Uit onderzoek blijkt dat mensen regelmatig de tijd nemen om een kaarsje te branden of zich te verdiepen in spirituele literatuur. Er is een opvallende vraag naar bezinningsweekeinden in kloosters en abdijen en 80 procent van de jongeren zegt wel eens te bidden.

Een opvallende ontwikkeling is ook de revival van de bedevaart. Mensen van verschillende culturen gaan om allerlei redenen op bedevaart. Oude bedevaartplaatsen worden herontdekt en er ontstaan nieuwe vormen. Het Gilde heeft Breda als bedevaartplaats 'herontdekt'. De stad heeft de moderne 'relitoerist' genoeg te bieden.

De hedendaagse 'spirituele beweging' vertoont overeenkomsten met de 12e en 13e-eeuwse 'mystieke beweging' waartoe onder andere de eerste begijnen behoren en waaruit het feest van Sacramentsdag is ontstaan.Klik hier voor een multimedia over de begijnenbeweging.

Vanwege bovenstaande ontwikkelingen heeft het Gilde Sacramentsdag in Breda uitgeroepen tot jaarlijkse 'Dag van de Bedevaart'. Klik hiernaast op de button voor het programma.

Een interview met een van de leden van het Gilde