Oprichting

Op 23 oktober 1994 is op privé-initiatief "De Broederschap van het Heilig Sacrament van Niervaert" opgericht en als Burgerlijke vereniging ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Vanaf de oprichting had deze Broederschap de wens om een voortzetting te zijn van hetgeen in het verleden te Breda werd gesticht. Onderzoek door het bestuur in samenwerking met historici en bisdom heeft de mogelijkheid tot heroprichting van het middeleeuwse Sacramentsgilde uitgewezen. Zowel bestuurs- als algemene ledenvergadering besloten unaniem tot heroprichting van voornoemd Gilde op Sacramentsdonderdag 19 juni 2003. De Broederschap werd op dezelfde dag opgeheven.

Het Gilde vierde in 2013 het Vijfenhalve Eeuwfeest van de oprichting in 1463. In dat jaar vond ook de officiele registratie plaats van het gildewapen door het Centrum voor Kerkelijke Heraldiek in Nederland.

Download:
▪ Tekst van de Gildecaert van 1463
▪ De Statuten van 2003
▪ De registratie van het gildewapen in 2013