Activiteiten

Het gilde organiseert jaarlijks op de Dag van de Bedevaart een Sacramentsprocessie in het Begijnhof van Breda, is dienstbaar aan de stad en het bisdom Breda en neemt op uitnodiging deel aan processies in andere steden. Het gilde voert op verzoek ook de vertelling 'Een Mirakel te Niervaert' van de hand van de heer Jan Jonk uit.

Op 10 september 2017 presenteert het Gilde tijdens het internationaal Rederijkerscongres te Brussel het boek ''Het Spel van het Sacrament van Niervaert. Een laat-middeleeuws toneelstuk over een wonderbaarlijke hostie, geschreven door Jan Smeken.'' Het boek bevat een kritische editie door dr. Willem Kuiper en een vertaling van de zestiende-eeuwse tekst door dr. Ludo Jongen en dr. Willem Kuiper. Dr. Nadia van Pelt leverde een wetenschappelijke bijdrage waarmee zij dit Bredase Sacramentsspel in Europnees perspectief stelt. Het Spel van het heilig Sacrament van Niervaert betreft het oudste mirakelspel in de Nederlanden. Het stuk is voor Nederland extra bijzonder omdat voege leden van het geslacht Nassau er in voorkomen. Het boek telt 84 pagina's met kleurenafbeeldingen en kost 20 euro. U kunt het boek per email bestellen. (ISBN: 978-90-827395-0-3).

Het Gilde organiseerde verschillende lezingen met de volgende onderwerpen:
2010: 'De eucharistieviering' door mgr. dr. J.H.J.van den Hende.
2011: 'De 13e-eeuwse Sacramentslitugrie Animarum cibus' door dr. C.M.A.Caspers.
2012: 'Eucharistie in de Bijbel' door prof. dr. G.A.M. Rouwhorst.
2013: 'Oprichting van het Sacramentsgilde en de Rederijkerskamer van Breda in religieus-historisch perspectief' door dr. C.M.A.Caspers.
2014: Symposium 750 jaar Sacramentsdag
1. 'De voorafbeeldingen van de Eucharistie op het schilderij het Laatste Avondmaal van Dirk Bouts' door dr. M.A.M.E. Gielis;
2. 'Jezus, het Lam van God' door Mgr. dr. J.W.M. Liesen, bisschop van Breda;
3. 'Juliana van Cornillon' door Mgr. dr. J.P. Delville, bisschop van Luik.
4. 'Het feest van Sacramentsdag' door dr. C.M.A. Caspers;
2016: Middag over internationaal befaamd Breda's toneelstuk
1. Boekpresentatie 'Breda en Nyeuwervaert. Een 'mirakel', een mirakelspel en een wonderlijke devotie' (ISBN 978-94-6153-772-0) door de heer A. Maas
2. 'spel vanden heilighen Sacramente van Nyeuwervaert in Europees perspectief' door dr. Nadia T. van Pelt
3. Barbara van Nassau op het retabel van het Sacrament van Niervaert? door de heer M. Rasenberg
2017: 'Sacramentsdevotie en begijnen' door de heer M. Rasenberg