Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk

De eerste vermelding van een stenen kerk in Breda komen we tegen in een oorkonde uit 1269 in het archief van het Begijnhof. In 1303 verhief Raso II van Gaveren, Heer van Breda, de kerk tot een collegiale kerk. Vanaf dat moment werd de kerk bestuurd door een kapittel, eerst bestaande uit acht en 1ater uitgebreid tot twaalf of dertien kanunniken. Als halverwege de veertiende eeuw, toen Jan I van Polanen zich als Heer van Breda ook daadwerkelijk vestigde in Breda begon voor Breda en voor de Grote Kerk een bloeiperiode. Het hoogtepunt van deze bloeiperiode werd bereikt tijdens de heerschappij van Engelbrecht II van Nassau en Hendrik III van Nassau, beide hoge functionarissen aan het Habsburgse Hof.
In 1410 werd begonnen met de vervanging van het oude en de bouw van het nieuwe, nu nog bestaande koor. Het koperen hek ter afsluiting van het koor werd geplaatst in 1412. Aansluitend is het schip met de twee zijbeuken gebouwd, de transepten en twee kapellen aan weerszijden van het koor, de noordkapel over drie traveeën en de zuidkapel over vier traveeën. Deze bouwperiode werd afgesloten met de wijding van de kerk door de wijbisschop van Luik, tot welk bisdom Breda toentertijd behoorde. Van grote betekenis zal later blijken te zijn het in deze periode, in 1449 om precies te zijn, naar de kerk overbrengen van het Sacrament van Niervaert. Onder andere als gevolg van de Elisabethsvloed in 142l en de daarna snel verslechterende omstandigheden in het plaatsje Niervaert besloot Jan IV van Nassau het heilig Sacrament over te laten brengen naar Breda. Het in 1463 opgerichte Sacramentsgilde van Niervaert dat als doel het bevorderen van de verering van het Sacrament had, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van de in de 16-de eeuw gebouwde Sacramentskapel van de Grote of O.L.V. Kerk. Ook hebben zij opdracht gegeven tot het schilderen van het altaarretabel van het Sacrament van Niervaert. Deze paneelschildering is tijdens de beeldenstorm van 1566 uit de kapel verwijderd.

Openingstijden Grote Kerk Breda:
Het gehele jaar geopend
Maandag tot en met zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur.
Zondag van 13:00 tot 17:00 uur.

* De kerk is bij verhuur gesloten.

website Grote Kerk Breda (www.grotekerkbreda.nl)