Contact

Het bestuur wordt gevormd door:
de heer M.M.M. Rasenberg, voorzitter
de heer M. Vissers, penningmeester
mevrouw E.M. Wijnen-Jansen, bestuurslid
de heer J.J. Jonk, bestuurslid
pastoor Mr. S.J.M. de Koning B.A., gildeheer


Gilde van het heilig Sacrament van Niervaert
Catharinastraat 45
4811 XE Breda
(076) 5211276
info@niervaertgilde.nl