Missie van het Gilde

De traditie te verbinden met hedendaagse spiritualiteit is zeker geen eenvoudige opgave. Toch ziet het Gilde daarin voor zichzelf een taak weggelegd. Met respect voor het verleden zoeken we naar een beleving voor mensen van vandaag.

Juist in deze tijd van ontkerkelijking bespeurt men een groeiende belangstelling voor individuele spiritualiteit. Uit onderzoek blijkt dat mensen regelmatig de tijd nemen om een kaarsje te branden of zich te verdiepen in spirituele literatuur. Er is een opvallende vraag naar bezinningsweekeinden in kloosters en abdijen en 80 procent van de jongeren zegt wel eens te bidden.

Een opvallende ontwikkeling is ook de revival van de bedevaart. Mensen van verschillende culturen gaan om allerlei redenen op bedevaart. Oude bedevaartplaatsen worden herontdekt en er ontstaan nieuwe vormen. Het Gilde heeft Breda als bedevaartplaats 'herontdekt'. Deze stad heeft de moderne 'relitoerist' genoeg te bieden.

De hedendaagse 'spirituele beweging' vertoont overeenkomsten met de 12e en 13e-eeuwse 'mystieke beweging' waartoe onder andere de eerste begijnen behoren en waaruit het feest van Sacramentsdag is ontstaan. Klik hier voor een multimedia over de begijnenbeweging.

Een tweede opvallende ontwikkeling is het herleven van de begijnenbeweging. In 2004 is in Duitsland het Dachverband der beginen opgericht. De nieuwe Duitse begijnenbeweging telt momenteel meer dan 500 leden. Voor deze moderne begijnengroepen zijn dertien nieuwe begijnhoven gerealiseerd. Ook in Belgie, Frankrijk en Italie zijn nieuwe begijnengemeenschappen opgericht en worden momenteel nieuwe begijnhoven gebouwd. De vrouwen die deze nieuwe initiatieven dragen laten zich op eigentijdse wijze inspireren door de spiritualiteit van de historische begijnenbeweging.

De door de nieuwe begijnen gekozen woonvorm binnen een hofje wordt in onze tijd in bredere kring herontdekt. Zo wordt in Zwolle het eerste Knarrenhof gebouwd. Vitale ouderen (krasse knarren) tekenen een sociaal statuut en gaan (samen) wonen in een zelfstandige woning in een nieuwbouw-hofje met een gezamenlijke binnentuin. Op deze wijze geven zij invulling aan de 21e-eeuwse participatiemaatschappij.

Het Gilde volgt bovengenoemde ontwikkelingen en spant zich in tot het leveren aan de samenleving van een religieuze, cultureel-historische en maatshappelijke bijdrage.