Welkom

Welkom op de website van de bedevaartstad Breda.
Juist in een tijd van ontkerkelijking bespeurt men een opleving van het fenomeen bedevaart. De Provincie Noord-Brabant kent vele kerken, kapellen en bedevaartplaatsen. Het zijn overblijfselen van weleer.
Ook Breda is een historische bedevaartstad. Ooit floreerde er de bedevaart van het Sacrament van Niervaert. Het laat-middeleeuwse gilde (1463) is in 2003 heropgericht en wil met kwalitatieve activiteiten verbinding leggen tussen historie en de hedendaagse spiritualiteit, die meer gericht is op persoonlijke ervaring.

In 2013 werd de 550ste verjaardag van de eerste oprichting van het Gilde in de Bredase Grote Kerk herdacht. Het was voor het eerst sinds 1590 dat een een officiele Niervaert-viering werd gehouden op deze historische plaats en voor het eerst had deze viering een oecumenisch karakter.

In het kader van dat jubileum heeft het Gildebestuur dr. Willem Kuiper verzocht de tekst van het laatmiddeleeuwse toneelstuk 'Spel van het Sacrament van Niervaert' te vertalen in hedendaags Nederlands. Hij heeft deze uitnodiging aangenomen en samen met dr. Ludo Jongen uitgevoerd. Door de belangeloze inzet van deze wetenschappers is de inhoud van dit 500 jaar oude toneelstuk thans toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Het Gildebestuur heeft de ter beschikking gestelde vertaling samen met een kritische editie in september 2017 uitgegeven. Het boek is gepresenteerd op zondag 10 september 2017 tijdens het 34ste internationale Rederijkerscongres in Brussel. Een Bredase publiekspresentatie wordt gehouden op vrijdag 13 oktober 2017 in het Stedelijk Museum Breda.

Het gilde heeft zich voorts ingezet voor de viering van het jubileum '750 jaar Sacramentsdag' in 2014. Het feest ontstond binnen de 'mystieke beweging' van de 13e eeuw op intigatie van de Luikse augustines Juliana van Cornillon. Zij stelde, in samenwerking met een jonge monnik, de teksten voor de liturgische gebeden en gezangen (officie) van dit feest op. Voor het eerst sinds de middeleeuwen werd in 2011 de vesper uit het oorspronkelijke 13e-eeuwse Sacramentdagsofficie in de liturgie uitgevoerd. Klik hier voor een verslag: Primeur in Breda Het Hoogfeest van Sacramentsdag werd vervolgens in 1264 door paus Urbanus IV opgenomen op de Universele Kerkelijke kalender. Het jubileum '750 jaar Sacramentsdag' is op maandag 2 december 2013 in Rome geopend met een bezichtiging - in de Archivio Segreto Vaticano - van deze pauselijke bulle Transiturus de hoc mundo. Op 24 augustus 2014 organiseerde het Gilde in Breda een wetenschappelijk symposium '750 jaar Sacramentsdag'.
Als vrucht van dit jubileum zet het Gilde de jaarlijkse Niervaertprocessie door de stad voort in de vorm van een Sacramentsprocessie op het Bredase Begijnhof.

In 2017 wordt het 750-jarig bestaan van het Begijnhof Breda gevierd. Ook dit begijnhof werd opgericht in dezelfde tijd en binnen dezelfde spirituele (vrouwen)beweging die het feest van Sacramentsdag voortbracht. Op Sacramentsdag 2017 werd eenmalig het reliek van de heilige Juliana van Cornillon vanuit Retinne overgebracht naar het Begijnhof Breda en meegedragen in de Sacramentsprocessie. Op 23 augustus 2017 stond het Begijnhof Breda met een internationaal wetenschappelijk congres stil bij de historische begijnenbeweging in Europa en het fenomeen van de thans nieuw ontstane begijnengemeenschappen en begijnhoven in Duitsland, Belgie, Frankrijk en Italie. De referaten werden gehouden door prof. W.P. Simons (Dartmouth College, New Hampshire, VSA); dr. C.M.A. Caspers (Titus Brandsma Instituut Nijmegen); mevrouw S. Panciera (Italie); zr. M. Goffoel en R. Fenendael (Belgie); begijn B. Lieb (Duitsland). Voor meer informatie: www.begijnhofbreda.nl

Klik hier voor een multimedia over de Europese begijnenbeweging